Terms of Use

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de
grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na
verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Combi Travel Services is niet aansprakelijk voor
de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Combi
Travel Services gecreƫerde site. Combi Travel Services wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor
schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s)
verwijst (verwijzen).

De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Combi Travel Services
geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet
aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de
site, wordt door Combi Travel Services uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden
voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar
andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Combi Travel Services zijn slechts opgenomen ter
informatie van de gebruiker van de site.

Combi Travel Services is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
Combi Travel Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud,
advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Combi
Travel Services is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in
verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden
op dergelijke sites of bronnen.

Privacy Policy

Privacy verklaring van Combi Travel Services
Combi Travel Services respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt
vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Combi Travel Services worden verzameld, zullen strikt
vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of
andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Combi Travel Services geeft, zal
met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Combi Travel Services stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden,
behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. We gebruiken uw IP adres
voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP
adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site maakt gebruik van zogenaamde
cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om
bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan
zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot de Combi Travel
Services behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke
sites. Combi Travel Services gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige
andere aantasting van informatie te voorkomen. Combi Travel Services zal naar aanleiding van een
verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase
verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingsverzoek en met volledige vermelding van
uw naam en adresgegevens naar: info@combitravelservices.com.